Privatumo politika

ĮVADAS
UAB „Kredus“ (toliau – Bendrovė), tvarkydama asmens duomenis, siekia apsaugoti asmenų privatumą. Šioje Privatumo politikoje paaiškiname, kaip tvarkome asmens duomenis.  Asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir taikytinus nacionalinius teisės aktus. 

Jūsų asmens duomenų valdytoja yra UAB „Kredus“, kuri tvarko Jūsų asmens duomenis. Savo asmens duomenis pateikėte mums, nes Jus ir mus sieja sutartiniai ar ikisutartiniai santykiai.  Daugiau informacijos, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kituose dokumentuose susijusiuose su Bendrovės paslaugų teikimu.


KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME ?
Tvarkome klientų - fizinių asmenų duomenis, kurie naudojasi arba ketina naudotis Bendrovės paslaugomis (toliau - klientas).

Asmens duomenys bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su klientu, kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus.

Tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Tapatybės nustatymo duomenis: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, kliento numeris, tapatybės nustatymo informacija, gimimo data, mokesčių mokėtojo kodas, gimimo šalis, lytis, pilietybė, asmens dokumento ir vairuotojo pažymėjimo duomenys, nuotrauka;
 • Kontaktinius duomenis: gyvenamosios vietos adresas arba adresas susirašinėjimui, fiksuotojo ryšio ir/ar mobiliojo telefono, el. pašto adresas, bendravimo kalba;
 • Skaitmeninius tapatybės nustatymo duomenis: Jūsų paskyros mūsų sistemoje duomenys, vardas socialiniuose tinkluose arba pokalbių programėlėse ar panašiose platformose, kurių pagalba mes bendraujame tarpusavyje;
 • Finansinius duomenis: mėnesio darbo užmokestis, kitos nuolatinės bei nenuolatinės pajamos, finansiniai įsipareigojimai, pajamų (lėšų) šaltinis, duomenys apie sudarytus sandorius, turtą, skolas, banko sąskaitą, kredito istorijos duomenys;
 • Darbo (profesinius) duomenis: informacija apie darbdavį (buvusį darbdavį), profesiją, darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikacijos pažymėjimus;
 • Duomenis apie šeimą: šeiminė padėtis, išlaikomi asmenys ir (arba) šeimos nariai, taip pat šių asmenų asmens kodai;
 • Vietos duomenys: IP adresas, prisijungimo vieta, vartotojo mūsų sistemoje registracijos vardas;
 • Kiti duomenys:
  • informacija apie socialinio draudimo įmokas ir draudimą, informacija apie mokėtiną pensiją, išmokas, žalos atlyginimą;
  • teismo procesai (pobūdis);
  • įrašai apie korespondenciją (pobūdis, data, registracijos Nr.);
  • rizikos profiliavimas ir klasifikavimas (rizikos rūšis, rizikos klasė);
 • balso ir/ar vaizdo įrašų duomenis: pokalbių telefonu, per „Skype“ arba naudojant kitas internetines priemones įrašai, kur Jūs pasirenkate bendrauti su mumis naudodamiesi nuotolinio ryšio priemonėmis.
 • duomenys, susiję su bet kokių sankcijų taikymu, įskaitant duomenis, susijusius su bet kokiais aktualiais verslo sandoriais ar veikla, įskaitant bet kokį galimą neigiamos informacijos paviešinimą žiniasklaidoje.


AR ILGAI SAUGOTE MANO DUOMENIS?
Jūsų asmens duomenis mes saugome kol esate mūsų klientas ir tam tikrą laiką, kai nebesate mūsų klientas, norėdami užtikrinti savo teisėtus interesus, jei iškiltų ginčas su klientu arba tai būtų privalu pagal įstatymus.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

 • kai Jūs į mus kreipiatės dėl paskolos, tačiau paskolos sutarties nesudarėme, Jūsų asmens duomenis mes saugome 3 metus, skaičiuojant nuo paskutinio kreipimosi į mus datos;
 • kai sudarome su jumis paskolos sutartį, jūsų asmens duomenis saugome 10 metų nuo paskolos grąžinimo datos;
 • Jūsų asmens duomenis dėl tiesioginės rinkodaros tvarkome 5 metus nuo sutikimo tiesioginei rinkodarai gavimo datos;
 • Jūsų asmens duomenys, kurie išvardinti Slapukų naudojimo politikoje, tvarkome 5 metus, skaičiuojant nuo pirmo apsilankymo mūsų interneto svetainėje, datos;
 • balso ir/ar vaizdo įrašų duomenis: pokalbių telefonu, per „Skype“ arba naudojant kitas internetines priemones įrašus tvarkome 10 metų, jeigu suteikiame paslaugą; 30 mėnesių, jeigu paslaugos nesuteikiame;
 • pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais pranešimų apie įtartinus piniginius sandorius registro duomenis ir informacija apie sandorius ir sutarčių sudarymą saugome 8 metus.


KAIP RENKAME ASMENS DUOMENIS ?
Įprastai Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs:

 • pateikiate prašymą suteikti paskolą;
 • susisiekiate su mumis (pavyzdžiui, apsilankote mūsų interneto svetainėje arba jungiatės prie jūsų paskyros, mūsų sistemoje, susisiekiate su mumis telefonu ar kitomis priemonėmis);
 • apsilankote mūsų interneto svetainėje, naudojatės mūsų elektronine paskyra.

Taip pat Jūsų duomenis, teikdami užklausas, galime gauti patys tiesiogiai arba per UAB „Scorify“, iš:

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos „Sodra“;
 • Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazės;
 • valstybės įmonės „Registrų centras“ tvarkomų Nekilnojamojo turto ir gyventojų registrų, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos;
 • UAB „Creditinfo Lietuva“ valdomos skolininkų administravimo informacinės sistemos;
 • Centrinės hipotekos įstaigos hipotekos, turto arešto aktų bei neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų;
 • Vidaus reikalų ministerijos negaliojančių asmens dokumentų ir ieškomų asmenų registrų;
 • Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašo;

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis vertindami Jūsų kreditingumą bei Jūsų pateiktos informacijos teisingumą. Jūsų asmens duomenis ir informaciją apie Jus gausime, kol naudositės kreditavimo paslaugomis.

Tam tikrais atvejais asmens duomenis gauname iš asmenų, ne iš Jūsų, pvz. kai vienas iš sutuoktinių teikia kito sutuoktinio asmens duomenis, arba kai pagal teisės aktų reikalavimus turime gauti ir įvertinti informaciją, susijusią su namų ūkio finansiniais įsipareigojimais, ir pajamas, taip pat tais atvejais, kai naudojamės trečiųjų šalių paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. nustatant Jūsų tapatybę, kai jus pas mus su Jūsų sutikimu nukreipia tretieji asmenys.

Kai turime teisėtą interesą, susijusį su rizikos mažinimu ir/ar vertinimu, mes renkame asmens duomenis iš kitų išorinių šaltinių, tokių kaip kredito biurai, vieši ir privatūs registrai ar kitos įmonės ar valstybinės institucijos, įskaitant informaciją iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų duomenų bazių bei viešai prieinamų šaltinių.


SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
Savo interneto svetainėje naudojame slapukus. Slapukai, tai nedideli tekstiniai failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, išmanųjį telefoną arba į kitą prietaisą, siekiant pagerinti interneto svetainės veikimą ir supaprastinti naudojimąsi ja. Daugiau apie tai, kaip mes naudojame slapukus rasite Slapukų naudojimo politikoje.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės trečiųjų šalių interneto svetainės interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos privatumo ar kitos panašios politikos.

Mes galime pasidalyti Jūsų asmens duomenimis su analizės ir paieškos sistemų tiekėjais, kurie padeda mums tobulinti ir gerinti mūsų interneto svetainės veikimą. Kartais ši informacija gali būti renkama ir ja dalijamasi naudojant slapukus.


KOKIU TIKSLU RENKAME IR TVARKOME ASMENS DUOMENIS?
Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome, nes jie reikalingi mūsų paslaugoms teikti. Pagrindinis duomenų tvarkymo tikslas – paskolos sutarties sudarymas ir vykdymas.

Teikdami paskolas turime gauti informaciją apie Jūsų pajamas, namų ūkį, įsipareigojimus.

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra būtina sąlyga norint sudaryti vartojimo kredito sutartį ir įgyvendinti teisės aktuose numatytus reikalavimus, kai duomenys renkame kreditingumo įvertinimui ir kliento pažinimui. Jeigu nepateiksite mums savo asmens duomenų, negalėsime nustatyti Jūsų tapatybės, įvertinti Jūsų kreditingumo, sudaryti su jumis paskolos sutarties ar teikti Jums kitas savo paslaugas.


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS
Reklamos ir tiesioginės rinkodaros pranešimus apie mūsų teikiamas paslaugas siųsime tik tada, kai turėsime Jūsų sutikimą. Vadovaudamiesi teisėtu interesu galime siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus apie savo paslaugas esamiems klientams.

Jūs turite teisę bet kada nemokamai atsisakyti asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei norite pasinaudoti šia teise, susisiekite su mumis. Naujienlaiškių ir kitų reklaminių bei rinkodaros pranešimų siunčiamų elektroniniu paštu galite atsisakyti paspaudę el. laiške pateiktą nuorodą.

Kitais būdais nei elektroniniu paštu siunčiamų reklamos ir tiesioginės rinkodaros pranešimų apie mūsų teikiamas paslaugas galite kreipdamiesi į mus el. paštu info@pincredit.lt, paskambinę telefonu +370 678 34024 arba parašę mums laišką paštu.


SU KUO GALIME DALINTIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS ?
Jūsų asmens duomenimis mes dalijamės tik tiek, kiek to reikia mūsų tikslams pasiekti ir įvykdyti sutartinius ar įstatyminius įsipareigojimus.

Jūsų asmens duomenimis dalijamės su savo darbuotojais tiek, kiek reikia konkretaus darbuotojo funkcijoms vykdyti.

Taip pat dalijamės Jūsų asmens duomenimis su pasirinktomis trečiosiomis šalimis:

 • valstybės įstaigomis ir kitais subjektais, kurie vykdo jiems įstatymu pavestas funkcijas, pvz. perduodame duomenis apie Jums išduotą paskolą Lietuvos Bankui;
 • auditoriais, teisės ir finansų konsultantais;
 • įmonėmis, kurios teikia paslaugas mūsų vardu, siekiant Jus identifikuoti ir autentifikuoti;
 • kreditų biurams, skolų išieškojimo bendrovėms;
 • mūsų pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams ir jų subtvarkytojams, tvarkantiems jūsų asmens duomenis mūsų vardu, pvz. padeda mums teikti paslaugas, vykdyti įsipareigojimus, kylančius pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus, tobulinant ir palaikant mūsų IT sistemas, prieglobos paslaugų teikėjams ir t.t.;
 • viešųjų registrų tvarkytojams;
 • trečiajai šaliai tokia apimtimi, kuri būtina siekiant apsaugoti mūsų teises ar įgyvendinti mūsų teisėtus interesus;
 • kurios padeda mums vykdyti mūsų veiklą, rizikos vertinimo ir sukčiavimo atvejų nustatymo, skolų išieškojimo ir klientų aptarnavimo, apsaugos nuo pinigų plovimo ir kovos su terorizmo finansavimo paslaugas tikslais;
 • kurios vykdo mūsų naudojimosi mūsų paslaugomis analizę;
 • kurios padeda mums vykdyti rinkodarą, pritaikant komunikaciją tam tikriems segmentams, teikia rinkodaros pranešimus;
 • bet kuriam asmeniui, kuriam asmens duomenis atskleisti privaloma arba leidžiama pagal Bendrovės veiklai taikomus teisės aktus arba pagal su jumis sudarytą paskolos sutartį.

Tvarkydami mokėjimus ir išieškodami skolas, pagal Jūsų paskolos sutartis sudarytas su mumis, mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjais.

Įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju informaciją perduosime UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) 2394131), UAB „Scorify“ (įmonės kodas: 302423183, adresas: Olimpiečių g. 1A-24, Vilnius, Lietuva, tel.: +370 676 48676).

Perduodami asmens duomenis trečiosioms šalims, mes užtikriname, kad duomenų gavėjas naudos ne žemesnio lygio asmens duomenų saugojimo ir apdorojimo priemone, kaip mes.

Mūsų tvarkomas asmens duomenų tvarkytojų sąrašas. Šį sąrašą galime keisti atskirai nepranešę.


JŪSŲ TEISĖS SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU
Jūs turite šias teises, susisijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

 • teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius Jūsų asmens duomenis;
 • jei asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
 • teisę gauti tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę esant tam tikroms sąlygoms persiųsti jūsų asmens duomenis kitam valdytojui;
 • tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis arba riboti jų tvarkymą;
 • teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Žemiau rasite nuorodas į prašymų formas, kurios padės patogiau įgyvendinti šioje skiltyje aprašytas jūsų teises:

Prašymas susipažinti, ištrinti, perkelti, ištaisyti asmens duomenis

Pasirašytus prašymus galite pateikti:
El. p. info@pincredit.lt arba paštu: J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius LT-03224. Prašymus išnagrinėsime per 1 mėnesį nuo jų gavimo dienos.

Kartu su prašymu pateikite savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Savo asmens tapatybę patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia Jus tinkamai identifikuoti.


AR MANO DUOMENYS PERDUODAMI UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ?
Jūsų asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, gali būti apdorojami ir/ar saugomi už Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Informacija, kurią mes perduodame, gali būti bendrinama su mūsų paslaugų teikėjais. Ji gali būti naudojama:

 • duomenims analizuoti, pvz. sukčiavimo, rizikos ir kreditingumo tikrinimui;
 • vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus;
 • duomenims apie mūsų interneto svetainės ir paslaugų naudojimą rinkti;
 • mūsų interneto svetainės saugumui užtikrinti ir reklamos tikslais;
 • pagalbai teikti dėl Jūsų poreikių, susijusių mūsų paslaugomis.

Mes imamės reikiamų veiksmų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti. Visi atvejais, kai perduodame asmens duomenis yra pagrįsti rašytinėmis duomenų perdavimo sutartimis, kuriose yra nuostatos patvirtintos Europos Komisijos.


KIEK LAIKO TVARKOMI MANO ASMENS DUOMENYS?
Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi įstatymų reikalavimų ir ne ilgiau nei būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpius nustato Bendrovė. Duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo Asmens duomenų tvarkymo pagrindo.


KAIP GALIU SU JUMIS SUSISIEKTI?
Jei turite klausimų apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis į mus su užklausa, prašymais ar pastabomis dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Su mumis galite susisiekti el. paštu info@pincredit.lt.

Taip pat galite susisiekti paprastu paštu:
UAB „Kredus“
J. Basanavičiaus g. 26,
Vilnius LT-03224


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Nuolat tobulindami ir plėtodami savo paslaugas ir interneto svetainę mes galime keisti Privatumo politiką bet kuriuo metu. Kai pakeitimai bus esminiai arba kai, manysime, kad būtina, apie Privatumo politikos pakeitimus pranešime Jums Bendrovės interneto svetainėje, paštu, el. paštu, Jūsų paskyroje mūsų sistemoje, pranešimais arba kitu savo pasirinktu būdu prieš 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo.

Kokios paskolos reikia?

Paskolos suma
1000


Paskolos terminas
10 mėn.
Mėnesinė paskolos įmoka
118.95
 

Pavyzdys: Skolinantis 1000 eur, 36 mėn. laikotarpiui, metinė palūkanų norma 18%, mėnesinis administravimo mokestis - 1% nuo išduotos sumos, mėnesinė įmoka - 46.15 eur; bendra mokama suma - 1661.40 eur, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 43.42%.